Briketi od biomase?

Briketi od biomase ulaze u kategoriju prirodnih proizvoda koji su 100% ekološki i koji ne zagađuju prirodno okruženje ljudi i životnu sredinu.

Briketi od biomase | Eurobriket | Ogrev

Briketi od Biomase | Prednosti korišćenja

Prednosti korišćenja briketa od biomase su višestruke. Briketi od biomase ne sadrže štetne materije. Produkt sagorevanja briketa (pepeo) koristi se kao organsko đubrivo. Briket zahteva malo skladišnog prostora i idealan je za potrošače: čist, suv, ima manji procenat prašine sa ekološkog aspekta, ne mora da se seče i praktičanje za upotrebu. U postupku pridruživanja EU, obaveza naše zemlje je da smanji nivo zavisnoti od uvoznih energenata, što je istovremeno i dobijanje energije iz obnovljivih izvora.
Sa ekološkog aspekta korišćenjem briketa od biomase:
  • koriste se obnovljivi izvori energije
  • prestaće nekontrolisana seča šuma i
  • smanjiće se potreba za mineralnim sirovinama (ugalj, nafta..)

Prednosti briketa u odnosu na druge derivate:
  • 1 kg briketa proizvodi istu količinu toplote kao: 0,7 m³ gasa ili 0,60 l lož ulja
  • 1t briketa odgovara energetskom sadržaju 4 – 4,5 m3 ogrevnog drveta ili 0,9 t uglja